Výpočet nemocenských dávek

Parametry pro výpočet
:
(za předchozích 12 měsíců)
:
...
:
Vypočtené hodnoty
Dávka na den Počet dní Celkem
1. - 3. den: 0,00 3 0,00
4. - 30. den: 336,00 7 2 352,00
31. - 60. den: 370,00 0 0,00
od 61. dne: 403,00 0 0,00
Celkem nemocenská: 2 352,00